officeKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Katarzyna Ryń-Kowalska, Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie (dawniej Rewir V)

jest upoważniony do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub postępowania o zabezpieczenie, do przeprowadzenia, których jest właściwy (Ustawa o komornikach sądowych  art. 9.1).

Wszczęcie postępowania

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska może przyjmować sprawy wyłącznie ze swojego rewiru – tj. z obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

KOMUNIKAT

Obsługa stron i uczestników postępowań odbywa się we wtorki w godz. od 10:00 do 15:30. W pierwszej kolejności prosimy wszystkich interesantów o kontakt telefoniczny i mailowy na adres: lublin5@komornik.pl. Osoby stawiające się w kancelarii osobiście będą proszone o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Komornik i pracownicy kancelarii udzielają informacji wyłącznie stronom i uczestnikom postępowań lub umocowanym przez nich pełnomocnikom.

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy komornika: 29 1020 3150 0000 3202 0005 0294

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KANCELARII

Rozporządzeniem z dnia 14.12.2010 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1640) Minister Sprawiedliwości zniósł Sąd Rejonowy w Lublinie (z dniem 31.12.2010 r.) i utworzył Sądy Rejonowe: Lublin-Zachód w Lublinie i Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (z dniem 01.01.2011 r.).

LISTA ULIC

LISTA GMIN I SOŁECT

Na podstawie art. 10 Ustawy o komornikach sądowych  – na wniosek wierzyciela komornik Katarzyna Ryń-Kowalska jest uprawniony do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, tj. pozostałych miejscowości powiatu lubelskiego, świdnickiego oraz łęczyńskiego – w tym miast: Lublin, Świdnik, Łęczna oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew.