WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

Wniosek egzekucyjny

POBIERZ

Wniosek egzekucyjny – egzekucja świadczeń alimentacyjnych

POBIERZ

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

POBIERZ

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika

POBIERZ

Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika

POBIERZ

Oświadczenie dłużnika w trybie art. 801 kpc

POBIERZ

Wniosek ogólny do komornika

POBIERZ

Wniosek wierzyciela w postępowaniu alimentacyjnym

POBIERZ

Wniosek o ściągnięcie podwyższonych alimentów

POBIERZ

Wniosek o umorzenie egzekucji należności alimentacyjnych

POBIERZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia

POBIERZ

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

POBIERZ

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

POBIERZ

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

POBIERZ

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

POBIERZ

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

POBIERZ

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r.

POBIERZ

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

POBIERZ