EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania

Obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania

Nieruchomość przy ul. Paganiniego 12/129

04.03.2016

SZCZEGÓŁY
Obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania

Nazwa

Data

SZCZEGÓŁY
Obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania

Nazwa

Data

SZCZEGÓŁY

Obwieszczenia o terminie licytacji

Obwieszczenia o terminie licytacji

Licytacja działki nr 20/6 o powierzchni 0,0461 ha

10.03.2016

SZCZEGÓŁY
Obwieszczenia o terminie licytacji

Nazwa

Data

SZCZEGÓŁY
Obwieszczenia o terminie licytacji

Nazwa

Data

SZCZEGÓŁY